fbpx

Ford RMA

รู้จัก พ.ร.บ.อากาศสะอาด เพราะทุกคนมีสิทธิหายใจในอากาศบริสุทธิ์

รู้จัก พ.ร.บ.อากาศสะอาด เพราะทุกคนมีสิทธิหายใจในอากาศบริสุทธิ์

รู้จัก พ.ร.บ.อากาศสะอาด เพราะทุกคนมีสิทธิหายใจในอากาศบริสุทธิ์

ในวันที่มลพิษทางอากาศทวีความรุนแรง กลายเป็นภัยร้ายคุกคามสุขภาพของคนไทย โดยเฉพาะฝุ่น PM 2.5 ทำให้หลายจังหวัดของประเทศไทย ติดอันดับเมืองที่มีอากาศย่ำแย่ที่สุดในโลก จึงเป็นที่มาของความพยายามผลักดันกฎหมายที่เรียกว่า  “พ.ร.บ. อากาศสะอาด” เพราะประชาชนทุกคนมีสิทธิที่จะหายใจในอากาศที่สะอาด โดยรัฐมีหน้าที่ต้องรับรอง ปกป้อง และทำให้สิทธิในอากาศบริสุทธิ์ของประชาชนนี้เกิดขึ้นจริง แต่หลายคนอาจจะยังไม่เคยได้ยิน หรืออยากจะทำความเข้าใจกับ พ.ร.บ. ให้มากขึ้น วันนี้เราก็ได้รวบรวมเอาข้อมูลมาฝากทุกคนเหมือนเช่นเคย 

ทำไมฝุ่น PM 2.5 ถึงเป็นภัยร้ายคุกคามสุขภาพ?

ฝุ่น PM 2.5 หรือ “ฝุ่นจิ๋ว” มีความอันตรายตรงที่มันสามารถผ่านเข้าสู่ทางเดินหายใจได้อย่างง่ายดาย โดยที่ร่างกายไม่สามารถกักและดักจับไว้ได้ ทำให้เข้าไปสะสมในปอดและแทรกซึมเข้าสู่กระแสเลือด โดยสารพิษที่อยู่ในฝุ่นจิ๋วนี้ จะกระจายในกระแสเลือดส่งผลกระตุ้นให้ร่างกายเกิดภาวะโรคต่าง ๆ เช่น โรคทางเดินหายใจ โรคถุงลมโป่งพอง โรคมะเร็งปอด รวมถึงมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคตับ โรคไต โรครูห์มาติก โรคอัลไซเมอร์ และโรคเบาหวานอีกด้วย ซึ่งเด็กกลายเป็นกลุ่มเสี่ยงสูง เนื่องจากระดับที่จมูกหายใจได้ อยู่ใกล้พื้นที่ระดับอากาศไม่ถ่ายเทมากนัก และในระดับที่มีการสะสมของสารพิษตกค้างในอากาศสูงนั่นเอง  

ปัญหามลพิษทางอากาศเกิดขึ้นจากอะไร?

สาเหตุของปัญหามลพิษทางอากาศ แตกต่างกันขึ้นอยู่กับแหล่งกำเนิดในแต่ละพื้นที่ ได้แก่ การเผาในการทำเกษตร เผาป่า เผาขยะ อุตสาหกรรม การเผาไหม้จากเครื่องยนต์ รวมไปถึงหมอกควันจากประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งปัญหาเหล่านี้ยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพ​

สะท้อนปัญหาด้วยตัวเลขคนไทยที่เสียชีวิต จากมลพิษทางอากาศสูงเป็นอันดับ 4 ของโลก ตามรายงานของสถาบันวิจัยนโยบายพลังงานแห่งมหาวิทยาลัยชิคาโก สหรัฐอเมริกา ในปี พ.ศ.2561 

โดยระบุว่า 75% ของคนไทยอาศัยอยู่ในพื้นที่ที่มีมลพิษทางอากาศสูง ระดับที่เป็นอันตรายส่งผลต่อสุขภาพ ด้วย “เกณฑ์มาตราฐานคุณภาพอากาศ” ที่ประเทศไทยกำหนดไว้ มีตัวเลขที่สูงกว่าระดับความปลอดภัยขององค์กรอนามัยโลกที่กำหนดไว้ถึง 2 เท่า 

นอกจากนี้ข้อมูลการรายงานสถานการณ์ฝุ่นพิษทางอากาศ ยังขาดประสิทธิภาพ ไม่มีมาตราฐานการวัดดัชนีฝุ่นพิษทางอากาศที่ชัดเจน ส่งผลการแก้ปัญหาที่ในระดับส่วนท้องถิ่น และ ส่วนภูมิภาค ไม่สามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพในระดับประเทศ 

 “เครือข่ายอากาศสะอาด” ประเทศไทย คือใคร?

เครือข่ายอากาศสะอาด ประเทศไทย (THAI CLEAN AIR NETWORK) เป็นการรวมตัวของกลุ่มจิตอาสาจากหลากหลายสาขาอาชีพ ได้แก่ แพทย์ นักวิชาการ  ผู้เชี่ยวชาญด้านมลพิษทางอากาศ นักเศรษฐศาสตร์ นักกฎหมายสิ่งแวดล้อม นักสื่อสารมวลชน นักเคลื่อนไหวทางสังคม  และภาคประชาชน เพื่อหาทางออกในการแก้ไขและจัดการกับปัญหามลพิษทางอากาศในประเทศไทย จนได้ออกมาเป็นร่าง “กฎหมายอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพ”หรือที่มีชื่อเต็มว่า “พ.ร.บ. กำกับดูแลการจัดการอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพแบบบูรณาการ พ.ศ. …”

พ.ร.บ.อากาศสะอาด คืออะไร?

พ.ร.บ.อากาศสะอาด #CleanAirAct เกิดขึ้นมาตั้งแต่ปี 2020 โดยกฎหมายฉบับนี้ จะปรับหลักคิดสำคัญ คือ “อากาศสะอาดเป็นสิทธิของประชาชน” และกำหนดให้มีกลไกสำคัญคือ “คณะกรรมการอากาศสะอาด” จะเป็นหน่วยงานที่ดูแลเรื่องนี้โดยตรง ซึ่งคณะกรรมการนี้จะต้องมีตัวแทนจากจมูกประชาชนผู้สูดอากาศ ไม่ต่ำกว่าครึ่งหนึ่ง โดยเป็นร่างกฎหมายฉบับประชาชนเข้าชื่อเสนอกฎหมายต่อรัฐสภา  

โดยกระบวนการผลักดันให้เกิด พ.ร.บ.อากาศสะอาด จะมีการรวบรวมรายชื่อประชาชนที่เห็นด้วย เพื่อเสนอต่อรัฐสภาให้พิจารณาเห็นชอบบังคับใช้เป็นกฎหมาย แต่เนื่องจากได้มีการส่งร่างกฏหมายเข้าไปรัฐสภาประมาณ 1 ปีแล้ว แต่ก็ยังไม่ได้รับการตอบรับ ทางกลุ่มจึงได้มีการชักชวนให้ผู้สนใจร่วมกันลงชื่อ เพื่อให้ครบจำนวน 5 หมื่นรายชื่อ หรือมากกว่า เพื่อผลักดันให้เกิด พ.ร.บ.อากาศสะอาดในที่สุด 

จะสนับสนุนแคมเปญนี้ได้อย่างไร?

ขณะนี้ทางเครือข่ายอากาศสะอาด ประเทศไทย ได้มีการเปิดให้ประชาชนลงชื่อสนับสนุนแคมเปญนี้ผ่านทางเว็บไซต์ของ change.org โดยใช้หัวข้อว่า ร่วมลงชื่อผลักดันกฎหมายอากาศสะอาดให้เกิดขึ้นจริงในไทย #อย่าปัดตก #พรบอากาศสะอาด (ลิงก์ https://bit.ly/41vYOrb)  ล่าสุดมีคนลงชื่อทะลุ 5 หมื่นรายชื่อแล้ว จากเป้าหมาย 75,000 รายชื่อ 

นอกจากนี้ผู้ที่สนใจยังสามารถร่วมแสดงความคิดเห็น และบอกต่อแคมเปญนี้ ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียได้ทุกแพลตฟอร์ม พร้อมติด hashtags #อย่าปัดตกพรบอากาศสะอาด #ThailandCAN 

พ.ร.บ. ฉบับนี้จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้าง?

📍เกิดการบังคับใช้กฎหมาย เพิ่มประสิทธิภาพในการ ผลักดันให้มีหน่วยงานที่ “กำกับดูแล” การทำงานของหน่วยงานรัฐในการบังคับใช้กฎหมายอากาศสะอาดจริงจังขึ้น และ “บูรณาการ” การทำงานไม่ทำแบบเป็นไซโล

📍เกิดการกระจายอำนาจ ในการกำกับดูแลให้ทั่วถึงทุกพื้นที่ เปิดโอกาสให้ประชาชน “ร่วม” จัดการอากาศสะอาดสามระดับ คือ ระดับนโยบาย ระดับกำกับดูแล และระดับปฏิบัติ เพื่อปกป้องสิทธิที่จะหายใจอากาศสะอาดของประชาชน

📍เกิดการกระจายข้อมูล ความรู้เรื่องสิทธิอย่างเท่าเทียม มีช่องทางให้เราสามารถเข้าถึงข้อมูลเรื่องอากาศ รวมถึงช่องทางการร้องเรียนปัญหาด้านคุณภาพอากาศ ร้องเรียนการทำงานของเจ้าหน้าที่ มีช่องทางในการตรวจสอบและเรียกร้องการเยียวยาได้

📍ทำให้อากาศสะอาด ถูกรับรองเป็นสิทธิที่เราต้องได้รับ สิทธิที่จะหายใจอากาศสะอาด จะถูกรับรองว่าเป็นสิทธิของประชาชน ก่อให้เกิดหน้าที่ของรัฐที่ต้องรับรอง ปกป้อง และทำให้เกิดสิทธินี้ขึ้นจริง

📍เกิดสิ่งแวดล้อมที่ดี เน้นสร้างสุขภาพที่ดีควบคู่กับ กำหนดเป้าหมายสำคัญของการดูแล เรื่องอากาศสะอาด โดยเน้นให้ประชาชนมีสิทธิที่จะมีสิ่งแวดล้อมที่ดี มีสุขภาพดี และไม่เสียชีวิตก่อนวัยอันควร

ทำไมถึงต้องมี พ.ร.บ.อากาศสะอาด ?

จากข้อมูลพบว่า  มลพิษทางอากาศเป็นสาเหตุให้คนทั่วโลกเสียชีวิตก่อนวัยอันควรสูงถึง 4.2 ล้านคน ซึ่งประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในประเทศที่ผจญกับปัญหามลพิษทางอากาศมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะ “ฝุ่น PM 2.5” ที่ทวีความรุนแรงมากจนส่งผลกระทบต่อสุขภาพ


ข้อมูลจาก เครือข่ายอากาศสะอาด https://thailandcan.org/  

——————— Ford RMA ยินดีให้บริการ ———————

ติดต่อรับรถเข้าศูนย์บริการ : 02-407-0999
ID Line : @fordrma.th
Link LINE : https://lin.ee/mmPcYDU
ฟอร์ดกัลปพฤกษ์ : 02-416-1555
ฟอร์ดพระราม4 : 02-713-6000
ฟอร์ดราชพฤกษ์ พระราม5 : 02-432-6599
ฟอร์ด หัวหมาก : 085-661-2488
Facebook : https://www.facebook.com/Cityfordrma/
Website : https://www.fordrma.com/

ลงทะเบียนรับส่วนลด

0
    ตะกร้าสินค้า
    ตะกร้าสินค้าว่างเปล่ากลับสู่ร้านค้า
    Chat with us!
    Instagram