fbpx

Ford RMA

Virtual Bank คืออะไร ธนาคารเสมือนจริงยุคดิจิทัล

Virtual bank คืออะไร

Virtual Bank คืออะไร

Virtual Bank หรือ ธนาคารพาณิชย์เสมือนจริงในยุคดิจิทัล ไม่มีสาขา ให้บริการทางผ่านช่องทางออนไลน์เป็นหลัก ไม่ว่าจะเป็น แอปพลิเคชันบนมือถือ เว็บไซต์ หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ

บริการจะคล้ายกับธนาคารแบบเดิม เช่น การเปิดบัญชีเงินฝาก โอนเงิน จ่ายบิล แต่เน้นไปที่ความสะดวก รวดเร็ว สามารถทำธุรกรรมได้ตลอด 24 ชั่วโมง ครบวงจร เต็มรูปแบบ นอกจากนี้อาจจะเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ตอบโจทย์ลูกค้าเฉพาะกลุ่มอีกด้วย

ธนาคารประเภทนี้จัดตั้งขึ้นมาสักระยะหนึ่งในต่างประเทศ แต่ยังถือว่าเป็นธนาคารประเภทใหม่ที่ไม่มีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการ และเรียกแตกต่างกันในแต่ละประเทศ เช่น Digital bank (สิงคโปร์และมาเลเซีย) Internet-only bank (เกาหลีใต้และไต้หวัน) Neobank (สหราชอาณาจักรและออสเตรเลีย) และ Virtual bank (ฮ่องกง)

สำหรับประเทศไทยจะใช้ชื่อ Virtual bank เพื่อไม่ให้สับสนกับคำว่า Mobile banking หรือ Internet banking ซึ่งใช้เรียกช่องทางการให้บริการของธนาคารพาณิชย์ที่มีอยู่แล้วในปัจจุบัน

จุดเด่นของ Virtual Bank คืออะไร

 1. สะดวกสบาย และรวดเร็ว สมัครและทำธุรกรรมได้ทุกที่ทุกเวลา ผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือ เว็บไซต์ หรือช่องทางออนไลน์อื่น ๆ โดยไม่ต้องไปธนาคาร
 2. มีบัญชีเงินฝากแบบไม่มีสมุด สามารถแบ่งบัญชีเป็นบัญชีย่อยได้ตามวัตถุประสงค์ในการฝากเงิน เปิดบัญชีง่าย ผ่านออนไลน์สมาร์ทโฟน
 3. ระบบการทำงานอัตโนมัติ ทำให้การทำธุรกรรมรวดเร็วทันใจ มี AI ช่วยแนะนำการออม และการใช้จ่ายให้เหมาะกับพฤติกรรมของเจ้าของบัญชี เหมาะกับความต้องการและความเสี่ยงของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งมิติด้านคุณภาพและราคา
 4. เสนออัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่แข่งขันได้ บัญชิเงินฝากได้รับดอกเบี้ยสูงกว่าเงินฝากทั่วไป และอาจได้รับดอกเบี้ยเป็นรายวัน
 5. ค่าธรรมเนียมต่ำหรือฟรี ต้นทุนในการดำเนินการต่ำกว่าธนาคารอื่น
 6. ผลิตภัณฑ์และบริการ ตอบโจทย์ลูกค้าเฉพาะกลุ่ม เช่น กลุ่มคนรุ่นใหม่ SMEs  เชื่อมบัญชีเงินฝากกับระบบทำบัญชีออนไลน์  เป็นต้น
 7. ผู้ที่ต้องการความสะดวกในการโอนเงินต่างประเทศ บางแห่งรองรับการโอนเงินต่างประเทศหลายสกุลเงิน
 8. มีมาตรฐานด้านความปลอดภัยในการให้บริการตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารประเทศไทยกำหนด เช่น ต้องใช้มาตรฐานการยืนยันตัวตนที่เข้มงวดเท่าเทียมกับธนาคารพาณิชย์ทั่วไป

คุณสมบัติของ Virtual Bank คืออะไร

ตามแนวทางการอนุญาตให้จัดตั้ง Virtual Bank ของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ผู้ขอจัดตั้ง Virtual Bank จะต้องมีคุณสมบัติคร่าวๆ ดังนี้

1. คุณสมบัติทั่วไป

 • เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายไทย
 • มีทุนจดทะเบียนไม่น้อยกว่า 5,000 ล้านบาท
 • ผู้ถือหุ้นใหญ่ต้องเป็นผู้ที่มีความเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่ ธปท. กำหนด
 • ผู้บริหารต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่เหมาะสม
 • มีระบบบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ
 • มีแผนธุรกิจที่ชัดเจนและมีความเป็นไปได้
 • มีระบบและโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีที่มั่นคงและปลอดภัย

2. คุณสมบัติเฉพาะ

 • มีรูปแบบธุรกิจที่ตอบโจทย์เป้าหมาย Green Line ของ ธปท. ดังนี้
  • ส่งเสริมการเข้าถึงบริการทางการเงินสำหรับกลุ่มเป้าหมายที่ยังเข้าไม่ถึงหรือเข้าถึงได้ไม่เพียงพอ
  • พัฒนานวัตกรรมทางการเงินที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า
  • ยกระดับประสิทธิภาพและความยั่งยืนของระบบการเงิน
 • มีธรรมาภิบาลและวัฒนธรรมด้านความเสี่ยงที่ดี
 • มีความเชี่ยวชาญในการให้บริการดิจิทัล
 • มีเทคโนโลยีที่ยืดหยุ่นและคล่องตัว
 • สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่หลากหลาย

นอกจากคุณสมบัติที่กำหนดไว้ข้างต้นแล้ว Virtual Bank ยังต้องปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องทั้งหมด รวมถึงกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ กฎหมายว่าด้วยธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ความท้าทายของ Virtual Bank

 • การสร้างความเชื่อมั่น ลูกค้ายังคุ้นเคยกับการใช้บริการธนาคารแบบดั้งเดิม
 • ความปลอดภัยทางไซเบอร์ ต้องมีระบบรักษาความปลอดภัยที่รัดกุม
 • การบริการลูกค้า ต้องมีช่องทางการติดต่อลูกค้าที่หลากหลายและมีประสิทธิภาพ

อนาคตของ Virtual Bank

คาดว่าจะมีบทบาทสำคัญในระบบการเงินของไทยมากขึ้น เนื่องจากสอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป นิยมใช้บริการผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้น ธนาคารพาณิชย์แบบดั้งเดิมจึงต้องปรับตัว พัฒนาระบบบริการให้สอดคล้องกับยุคดิจิทัล

เมื่อไหร่คนไทยจะได้ใช้ Virtual Bank

หลังจากที่เสร็จสิ้นกระบวนการรับฟังความเห็นจากสาธารณชนเมื่อกลางเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ธปท. จะนำความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ มาใช้จัดทำหลักเกณฑ์การขอจัดตั้ง จะเสนอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพิจารณา ภายหลังจากหลักเกณฑ์ดังกล่าวมีผลบังคับใช้ ก็จะเริ่มกระบวนการเปิดรับสมัคร การพิจารณาคัดเลือก และการเตรียมความพร้อมของผู้ได้รับใบอนุญาต โดยคาดว่าจะพร้อมเปิดดำเนินการแก่ประชาชนได้ภายในปี 2568


ขอบคุณข้อมูล : Virtual bank (scb.co.th) , VIRTUAL BANK (bot.or.th)
อ่านคอนเทนต์ต่างๆ เพิ่มเติม : https://www.fordrma.com/lifestyle/

ลงทะเบียนรับส่วนลด

0
  ตะกร้าสินค้า
  ตะกร้าสินค้าว่างเปล่ากลับสู่ร้านค้า
  Chat with us!
  Instagram