fbpx

Ford RMA

ยื่นไฟแนนซ์รถ ให้ผ่าน ต้องทำอย่างไรบ้าง?

ยื่นไฟแนนซ์รถ อย่างไรให้ผ่าน ?

ยื่นไฟแนนซ์รถ

อยากมีรถยนต์เป็นของตัวเอง แต่ไม่รู้ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง ยื่นไฟแนนซ์รถ อย่างไรให้ผ่าน อยากเป็นเจ้าของรถยนต์สักคัน เราต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง

หากมีรุ่นรถในใจ หรือเล็งรุ่นไหนไว้แล้ว สามารถติดต่อพนักงานขายได้เลย ไม่ว่าจะผ่านช่องทางออนไลน์ หรือไปที่ศูนย์บริการ อยากทดลองขับก็สามารถติดต่อที่ศูนย์บริการนั้นๆ ได้โดยตรง หากใครสดใจรถฟอร์ด สามารถติดต่อเราได้ที่นี่ หรือช่องทางด้านล่างได้เลยนะคะ

หลังจากตกลงจองรถแล้ว ขั้นตอนต่อไปต้องทำอย่างไรต่อ เตรียมเอกสารเพื่อ ยื่นไฟแนนซ์ อย่างไรบ้างสำหรับ พ่อค้า แม่ค้า ที่กลัวมีปัญหาการยื่นไฟแนนซ์ อ่านรายละเอียดได้ที่ด้านล่างนี้เลย

ยื่นไฟแนนซ์รถ ให้ผ่าน ต้องทำอย่างไรบ้าง?

การยื่นสินเชื่อเพื่อกู้ซื้อรถ เอกสารที่ต้องเตรียมสำหรับยื่นเรื่องมีดังต่อไปนี้

เอกสารที่ต้องเตรียม สำหรับทำธุรกรรมสัญญา

สำหรับบุคคลธรรมดา เอกสารที่ต้องมี

– สำเนาบัตรประชาชน 3 ชุด
– สำเนาทะเบียนบ้าน 3 ชุด
– สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ, นามสกุล กรณีเคยเปลี่ยนมา 3 ชุด
– สำเนาบัญชีบัญชีธนาคารย้อนหลัง 3-6 เดือน

เอกสารเพิ่มเติมของแต่ละอาชีพ

พนักงานรับเงินเดือน (บริษัทเอกชน, ข้าราชการ, พนักงานรัฐวิสาหกิจ เป็นต้น)

– หนังสือรับรองเงินเดือน (อายุไม่เกิน 30 วัน) / Slip เงินเดือน (เดือนสุดท้าย)

ประกอบธุรกิจส่วนตัว

– หนังสือรับรองบริษัท / ห้างหุ้นส่วนจำกัด

เจ้าของกิจการ

เจ้าของร้านค้าที่มีหน้าร้านหรือตลาดทั่วไป ให้เก็บหลักฐานเหล่านี้

 • รูปถ่ายหน้าร้าน
 • ใบเสร็จค่าเช่าที่
 • สัญญาเช่าร้านหรือเช่าสถานที่ (ถ้ามี)

ส่วนใครที่ดำเนินกิจการที่บ้านของตัวเอง จะใช้โฉนดที่ดินเป็นหลักฐานได้ นำเงินเข้าทุกเดือนสม่ำเสมอ และเก็บใบเสร็จเวลาซื้อของมาขาย จะทำให้ธุรกิจของคุณดูน่าเชื่อถือ ขอสินเชื่อรถยนต์ผ่านง่าย

ประกอบอาชีพค้าขาย

– สำเนาทะเบียนพาณิชย์

1. ขายของออนไลน์

ขายของออนไลน์ ใช้พื้นที่ออนไลน์ซื้อขายเสมือนเป็นหน้าร้าน อาจต้องมีคนค้ำประกันเป็นบางกรณี ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของรายได้เอกสารหลัก

 • ใบเสร็จการสั่งของมาขาย
 • หน้าเพจ Facebook หรือ หน้าเว็บไซต์
 • รูปสต๊อกสินค้า
 • สเตทเม้นบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน
2.ขายของหาบเร่แผงลอย

ค้าขายแบบไม่ได้ทำสัญญาเช่าที่เป็นหลักแหล่ง เคลื่อนย้ายได้ไม่ติดอยู่กับที่ แนะนำให้เก็บเงินดาวน์บางส่วน เอกสารหลักๆ ที่จำเป็นเพื่อให้ไฟแนนซ์ตรวจสอบที่มาของเงินรายได้เอกสารหลัก

 • รูปถ่ายหน้าร้าน
 • ใบเสร็จซื้อขายสินค้า
 • สเตทเม้นบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน

อย่างไรก็ตาม ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของบริษัท และผลการพิจารณาผลไฟฟแนนซ์ของสถาบันการเงินด้วย สิ่งที่สำคัญที่ต้องเช็กความพร้อมของพ่อค้าแม่ค้า ก็คือหลักฐานรายได้ที่เข้าบัญชีสม่ำเสมอ และมีแหล่งที่มารายได้ เพียงเท่านี้การขอสินเชื่อรถยนต์ก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป 

กรณีอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุ

– สำเนาหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (ทวิ 50)
– สำเนาใบเสร็จ / ใบส่งสินค้า
– สำเนาโฉนดที่ดิน / น.ส.3
– สำเนาทะเบียนรถยนต์ / ทะเบียนเรือ
– สำเนาแสดงแหล่งที่มาของรายได้ / แสดงอาชีพ / แสดงความสามารถในการผ่อนชำระ ฯลฯ

หมายเหตุ : กรณีเป็นชาวต่างชาติ สำเนา Passport + Visa ใช้แทนบัตรประชาชน, สำเนา Work Permit ใช้แทนทะเบียนบ้าน

นิติบุคคล

– สำเนาหนังสือรับรองบริษัท พร้อมวัตถุประสงค์ (อายุไม่เกิน 90 วัน)
– สำเนาบัตรประชาชน + สำเนาทะเบียนบ้าน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
– สำเนาหนังสือบริคนธ์สนธิ / สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5)
– สำเนา ภ.พ. 20 / ภ.พ. 30
– สำเนาบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน+

พนักงานขายที่เราติดต่อไว้ จะแจ้งเอกสารที่เราต้องเตรียม สามารถปรึกษา สอบถามรายละเอียดได้ และการ ยื่นไฟแนนซ์ ต้องมีคุณสมบัติอะไรที่จะทำให้เราสามารถยื่นไฟแนนซ์ได้ผ่านฉลุย?

1. เครดิตดี มีประวัติกู้สิเชื่อ ไม่มีหนี้เสีย

เครดิตดี มีความหมายว่า เรามีประวัติขอสินเชื่อกับทางสถาบันการเงิน ไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อบ้าน เงินสด บัตรเครดิต และไม่มีประวัติชำระหนี้ล่าช้า หรือมีหนี้เสีย จะช่วยให้การยื่นไฟแนนซ์ได้รับการอนุมติง่ายกว่าผู้ที่ไม่เคยมีประวัติสินเชื่อกับทางสถาบันการเงินเลย

2. แหล่งที่มารายได้ชัดเจน

ต้องมีเอกสารประกอบการพิจารณาชัดเจน เอกสารครบตามเงื่อนไข เช่น สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประชาชน รายการเดินบัญชีย้อนหลัง สลิปเงินเดือน หรือหนังสือรับรองเงินเดือน เป็นต้น และหากกรณีเป็นพนักงานบริษัท ไฟแนนซ์มักพิจารณาฐานรายได้ประจำ รวมกับรายได้อื่นๆ เช่น โอที โบนัส คอมมิชชั่น ฯลฯ มาคิดรวมด้วย ทำให้ง่ายต่อการขอสินเชื่อมากขึ้น

3. ค่างวดไม่เกินครึ่งหนึ่งของรายรับ

สิ่งสำคัญในการพิจารณาปล่อยสินเชื่อของไฟแนนซ์ อยู่ที่ค่างวดจะต้องสัมพันธ์กับรายรับ โดยปกติแล้วค่างวดจะต้องไม่เกินกึ่งหนึ่งของรายรับแต่ละเดือน บางแห่งอาจกำหนดให้ไม่เกิน 1 ใน 3 ของรายรับ จึงจะมีโอกาสได้รับอนุมัติกู้ซื้อรถใหม่ได้

แต่หากไฟแนนซ์พิจารณาแล้วว่าค่างวดไม่สัมพันธ์กับรายรับ และมีโอกาสผิดนัดชำระหนี้ ทางแก้ก็คือเพิ่มจำนวนเงินดาวน์เพื่อให้ยอดจัดลดลง จะทำให้มีโอกาสอนุมัติสูงขึ้นนั่นเอง

ทั้งนี้หากสนใจ หรือมีคำถาม สามารถปรึกษากับพนักงานขายได้ และผู้ใดสนใจอยากเป็นเจ้าของรถฟอร์ด สามารถติดต่อ Ford RMA ได้ตามที่อยู่ติดต่อด้านล่างนี้ได้โดยตรง


ขอบคุณข้อมูลจาก : https://mazdacity.co.th/ , https://mitsurma.com/a-pros-of-financing-a-used-car


——————— Ford RMA ยินดีให้บริการ ———————

Hotline : 091-772-9899, 091-770-2177
ID Line : @fordrma.th
Link LINE : https://lin.ee/mmPcYDU
สาขากัลปพฤกษ์ : 02-416-1555
สาขาพระราม 4 : 02-713-6000
Google Map ฟอร์ดกัลปพฤกษ์ : https://bit.ly/3kzyvej
Google Map ฟอร์ดอาร์เอ็มเอ สาขาพระราม 4 : https://bit.ly/32OfK0T
Facebook : https://www.facebook.com/Cityfordrma/
Website : https://www.fordrma.com/

ลงทะเบียนรับส่วนลด

0
  ตะกร้าสินค้า
  ตะกร้าสินค้าว่างเปล่ากลับสู่ร้านค้า
  Chat with us!
  Instagram