fbpx

Ford RMA

ขั้นตอนการขอใบขับขี่สากล 2023

ขั้นตอนการขอใบขับขี่สากล 2023

คุณเคยเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศแล้วรู้สึกอยากขับรถเองหรือไม่? บางทีคุณอาจไม่ต้องการพึ่งพารถแท็กซี่หรือระบบขนส่งสาธารณะและต้องการสำรวจสถานที่ที่น่าสนใจตามลิสต์คุณเอง การขับรถในต่างแดนมีบางสิ่งที่น่าสนใจ ลองสัมผัสบรรยากาศใหม่ๆ โดยตรง อย่างไรก็ตาม บางคนอาจเข้าใจผิดว่าการได้รับใบอนุญาตขับรถระหว่างประเทศจำเป็นต้องขอใบอนุญาตขับรถที่ยังประเทศที่คุณกำลังจะไป ความจริงก็คือ ถ้าคุณมีใบขับขี่ในประเทศไทยอยู่แล้วคุฯสามารถขอใบขับขี่สากล ได้ด้วยไม่กี่ขั้นตอน

https://safedrivedlt.com/ทำใบขับขี่/ใบขับขี่สากล/

ใบขับขี่สากลคืออะไร?

ใบอนุญาตขับขี่ระหว่างประเทศ หรือเรียกว่าใบขับขี่สากล (IDP) เป็นเอกสารอย่างเป็นทางการที่ใช้เป็นหลักฐานยืนยันตัวตนสำหรับผู้ขับขี่ที่ต้องการใช้ยานพาหนะในต่างประเทศหรือดินแดนที่ไม่ใช่ประเทศบ้านเกิดของตน โดยทั่วไปใบอนุญาตนี้จำเป็นสำหรับบุคคลที่กำลังเดินทาง ทำงาน หรือศึกษาต่อต่างประเทศ และจำเป็นต้องขับขี่ยานพาหนะอย่างถูกกฎหมาย

ใบอนุญาตขับรถระหว่างประเทศได้รับผ่านข้อตกลงอย่างเป็นทางการที่เรียกว่าอนุสัญญาจราจรทางบก ประเทศไทยได้เข้าร่วมอนุสัญญา 2 ฉบับอย่างเป็นทางการ ได้แก่ อนุสัญญาเจนีวา 1949 และอนุสัญญาเวียนนา 1968 โดยแต่ละอนุสัญญามีข้อกำหนดและข้อบังคับเฉพาะ

ใช้ได้กี่ประเทศ ประเทศใดบ้าง ?

ใบอนุญาตขับระหว่างประเทศ

 • อนุสัญญาเจนีวา 1949

อายุ 1 ปี ใช้ได้ใน 101 ประเทศทั่วโลก ใช้ได้ใน 102 ประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย เกาหลีใต้  นิวซีแลนด์ ญี่ปุ่น เป็นต้น

ใบอนุญาตขับระหว่างประเทศ

 • อนุสัญญาเวียนนา 1968

อายุ 3 ปี ใช้ได้ใน 84 ประเทศทั่วโลก นำไปใช้ได้ 86 ประเทศ เช่น บาห์เรน บราซิล เยอรมนี สวิตเซอร์แลนด์ เป็นต้น 

สำหรับประเทศที่เข้าร่วมเป็นภาคีอนุสัญญาทั้ง 2 ฉบับ เช่น สหราชอาณาจักร อิตาลี ฝรั่งเศส เนเธอร์แลนด์ สวีเดน รวมถึงประเทศไทย สามารถใช้ใบขับขี่สากลที่ออกตามอนุสัญญาเวียนนา 1968 เพียงฉบับเดียวได้

ขอใบขับขี่สากล ทำที่ไหนได้บ้าง?

– ในพื้นที่กรุงเทพฯ 

สามารถรับบริการได้ที่สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1-5

– นอกพื้นที่กรุงเทพฯ

สามารถรับบริการได้ที่สำนักงานขนส่งทุกแห่งทั่วประเทศ

*หมายเหตุ

สำนักงานขนส่งฯ จะเปิดบริการตั้งแต่ 08.30-15.30 น ทุกวันจันทร์-ศุกร์ ในเวลาราชการ 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ 1584 

**เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid 19 ทำให้ในปัจจุบันการทำใบขับขี่สากลต้องทำการจองผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue

ภาพจาก gecc.dlt.go.th

วิธีจองคิวทำใบขับขี่สากล

สามารถจองคิวเพื่อทำใบขับขี่สากลได้ที่แอปพลิเคชัน DLT Smart Queue (สามารถดาวน์โหลดได้ทั้ง 2 ระบบ ios และ android) หรือเว็บไซต์ DLT Smart Queue (https://gecc.dlt.go.th

ขั้นตอนการจอง

1. ลงทะเบียนหรือเข้าสู่ระบบด้วยเลขบัตรประชาชน

2. เลือกสำนักงานขนส่งฯที่คุณสะดวกเข้าไปทำใบขับขี่

3. ประเภทบริการ เลือก“งานใบอนุญาต”

4. ประเภทใบอนุญาตขับรถ เลือก “ใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคล”

5. ประเภทการบริการส่วนใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคล เลือก “ใบอนุญาตขับรถระหว่างประเทศ”

6. ประเภทยานพาหนะ ส่วนนี้ให้เลือกตามยานพาหนะที่ใช้

7. ประเภทงานที่ต้องใช้ เลือก “ใบอนุญาตส่วนบุคคล: ใบอนุญาตขับรถระหว่างประเทศ”

8. วันและเวลาที่จะใช้บริการ เลือกวันและเวลาที่ต้องการเข้าไปใช้บริการ 

*โดยจะต้องเลือกเฉพาะวันและเวลาที่ยังว่างอยู่ (สีเขียว)

9. ยืนยันการจองคิว 

*ในหน้านี้จะมีข้อมูลก่อนหน้าที่ได้เลือกไว้แสดงขึ้นมา ตรวจเช็คให้ถูกต้องหากถูกต้องไม่มีการแก้ไขให้กดยืนยันการจองได้เลย

ภาพจาก DLT Smart Queue

QR Code เพื่อโหลดแอป DLT Smart Queue

เอกสารที่ต้องใช้ในการทำใบขับขี่สากล 

 • สำเนาหนังสือเดินทางเล่มที่ใช้ในการเดินทาง(ที่ยังไม่หมดอายุ) หน้าประวัติส่วนตัวและที่มีการแก้ไขรายการ พร้อมฉบับจริง
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมฉบับจริง
 • สำเนาใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคล (5 ปี) หรือ ตลอดชีพ พร้อมฉบับจริง
 • รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป (รูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
 • สำเนาหลักฐานการแก้ไขชื่อ – สกุล, ทะเบียนสมรสหรือใบหย่า
 • หนังสือมอบอำนาจ 

*ในกรณีไม่สามารถดำเนินการขอเอกสารได้ด้วยตนเอง การทำใบขับขี่สากลสามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นดำเนินการแทนได้ โดยต้องเตรียมเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม ดังนี้

 1. ใบมอบอำนาจ 
 2. บัตรประชาชนผู้รับมอบอำนาจ (ฉบับจริงพร้อมสำเนา) 
 3. หลักฐานของผู้มอบอำนาจที่จะใช้ในการขอรับใบขับขี่สากล (สำเนาพร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง) ใบขับขี่สากลตามอนุสัญญาทั้ง 2 ฉบับ

ค่าใช้จ่ายในการทำใบขับขี่สากล

การทำใบขับขี่สากล มีค่าธรรมเนียม 505 บาท

ขั้นตอนการขอใบขับขี่สากล

1. จองคิวผ่านแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ DLT Smart Queue ให้เสร็จเรียบร้อย

2. ยื่นคำขอ ตรวจสอบหลักฐาน ที่สำนักงานขนส่งฯที่ท่านเลือก

 • แสดงตนเพื่อยื่นคำขอ 
 • ตรวจสอบเอกสารและคุณสมบัติเบื้องต้น
 • จัดทำคำขอ
 • ผู้ขอลงนามคำขอ

3. เมื่อตรวจสอบเอกสารผ่าน รับใบอนุญาตอายุ 3 ปี

 • ชำระเงิน
 • ออกใบเสร็จ
 • จัดทำใบอนุญาต
 • นายทะเบียนลงนาม
 • จ่ายใบอนุญาตขับรถ

ขอบคุณข้อมูล : สำนักสวัสดิภาพการขนส่งทางบก (สนภ.) https://safedrivedlt.com/ทำใบขับขี่/ใบขับขี่สากล/

——————— Ford RMA ยินดีให้บริการ ———————

ติดต่อรับรถเข้าศูนย์บริการ : 02-407-0999
ID Line : @fordrma.th
Link LINE : https://lin.ee/mmPcYDU
ฟอร์ดกัลปพฤกษ์ : 02-416-1555
ฟอร์ดพระราม4 : 02-713-6000
ฟอร์ดราชพฤกษ์ พระราม5 : 02-432-6599
ฟอร์ด หัวหมาก : 085-661-2488
Facebook : https://www.facebook.com/Cityfordrma/
Website : https://www.fordrma.com/

ลงทะเบียนรับส่วนลด

0
  ตะกร้าสินค้า
  ตะกร้าสินค้าว่างเปล่ากลับสู่ร้านค้า
  Chat with us!
  Instagram