fbpx

Ford RMA

ประกันเดินทาง คืออะไร?

ประกันเดินทาง คืออะไร?

ประกันเดินทาง คืออะไร? 

ประกันการเดินทางทำหน้าที่คุ้มครองบุคคลจากความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการเดินทางหรือในขณะที่อยู่ต่างประเทศ การประกันภัยประเภทนี้ออกแบบมาเพื่อให้ความคุ้มครองเหตุการณ์ไม่คาดฝัน รวมถึงปัญหาด้านสุขภาพ อุบัติเหตุ ความเสียหายต่อทรัพย์สิน และเหตุอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในนโยบายการเดินทางของแต่ละบุคคล โดยพื้นฐานแล้ว ประกันเดินทางทำหน้าที่เป็นสิ่งที่ซัพพอตความปลอดภัยสำหรับผู้ที่เริ่มเดินทาง มอบความอุ่นใจและความคุ้มครองทางการเงินเมื่อเผชิญกับความเสี่ยงและความไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึ้นขณะเดินทางได้

ระยะเวลาความคุ้มครองของประกันการเดินทางเริ่มตั้งแต่วันที่ออกเดินทางและขยายไปจนถึงวันที่เดินทางกลับ ในกรณีของบุคคลที่เดินทางไปศึกษาต่อต่างประเทศ อาจต้องทำกรมธรรม์ประกันภัยการเดินทางแบบรายปีที่มีความคุ้มครองเพิ่มเติม

โดยทั่วไปแล้วการประกันภัยการเดินทางจะให้ความคุ้มครองสำหรับเหตุการณ์ฉุกกเฉินที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการเดินทาง ซึ่งอาจรวมถึงอุบัติเหตุและเหตุฉุกเฉินทางการแพทย์ที่ทำให้ผู้ป่วยต้องถูกส่งตัวไปรับการรักษา ตลอดจนปัญหาเกี่ยวกับสัมภาระที่สูญหายหรือเสียหาย นอกจากนี้ การประกันภัยการเดินทางยังช่วยลดผลกระทบทางการเงินจากการยกเลิกเที่ยวบิน การล่าช้าของเที่ยวบิน และแม้แต่การยกเลิกการเดินทางที่ไม่คาดคิด 

*หมายเหตุ

อย่างไรก็ตาม เงื่อนไขและรายละเอียดของการประกันภัยการเดินทางอาจแตกต่างกันไปตามผู้ให้บริการประกันภัย แนะนำให้ผู้ทำประกันควรศึกษาเพิ่มเติมในแต่ละกรมธรรม์ด้วยตนเอง เพื่อที่จะได้ประกันการเดินทางที่ดีที่สุดตรงตามความต้องการ และตอบโจทย์ที่สุด

ประกันการเดินทางมีกี่ประเภท?

ประกันการเดินทางมีกี่ประเภท?

แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้

 1. ประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทาง (Travel Accident Insurance : TA) 
 2. ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ (Comprehensive Travel Accident Insurance : CTA)

ประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทาง (Travel Accident Insurance : TA) คือ ประกันเดินทางจะเน้นการประกันอุบัติเหตุเป็นหลัก โดยเฉพาะครอบคลุมด้านพื้นฐาน เช่น ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการรักษาและค่าชดเชยกรณีเสียชีวิต เป็นต้น

*หมายเหตุ

สามารถทำประกันอุบัติเหตุการเดินทางได้ในราคาที่ถูกกว่าและมีจำหน่ายทั่วไปผ่านบริษัทตัวแทนท่องเที่ยวและบริษัททัวร์ต่างๆ

ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ (Comprehensive Travel Accident Insurance : CTA) คือ กรมธรรม์ประกันภัยการเดินทางมักจะครอบคลุมแบบมาตรฐาน ซึ่งอาจแตกต่างกันเล็กน้อยขึ้นอยู่กับบริษัทประกัน อย่างไรก็ตาม ยังมีกรมธรรม์ประกันภัยการเดินทางแบบครอบคลุมมากขึ้นซึ่งให้ความคุ้มครองสำหรับสถานการณ์และเหตุการณ์ที่หลากหลายยิ่งขึ้น 

ประกันการเดินทาง สำหรับการขอวีซ่า

นอกจากนี้ ประกันภัยการเดินทางมีความสำคัญอย่างมากในการขอวีซ่าสำหรับหลายประเทศ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสวิตเซอร์แลนด์ สวีเดน ออสเตรีย ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส และเยอรมนี ประกันภัยช่วยให้การประประกอบการยื่นขอวีซ่าในหลายประเทศราบรื่นมากขึ้น

ตามข้อกำหนดของประกันการเดินทางสำหรับการยื่นขอวีซ่า จำเป็นต้องมีนโยบายที่ครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลสูงถึง 30,000 ยูโร ซึ่งเทียบเท่ากับ 1,300,000 บาทโดยประมาณ

ประกันการเดินทางไม่คุ้มครองอะไร?

แม้ว่าการประกันภัยการเดินทางอาจดูเหมือนให้ความคุ้มครองที่ครอบคลุมสำหรับสถานการณ์ต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการเดินทาง จะมีบางกรณีที่เป็นข้อยกเว้นที่ประกันประเภทนี้ไม่ครอบคลุม ดังนี้

 1. ความเสียหายหรือภัยมาจากเหตุเกิดจากการจลาจล การชุมนุม หรือ สงคราม
 2. ความเสียหายจากเชื้อเพลิง กัมมันตภาพรังสี และอาวุธนิวเคลียร์
 3. ตรวจพบว่าผู้เอาประกันใช้สารเสพติดและเมาสุรา
 4. การทำร้ายร่างกาย หรือฆ่าตัวตาย
 5. ผู้เอาประกันภัยเกิดการแท้งบุตร
 6. เล่นหรือแข่งขันกีฬาอันตราย อย่างเช่น สกี และการแข่งรถ

หมายเหตุ: รายละเอียดอาจแตกต่างกันไปในแต่ละบริษัทประกัน

ประเทศที่ประกันการเดินทางไม่คุ้มครอง

โดยทั่วไปการประกันภัยการเดินทางมีหน้าที่รับผิดชอบในการลดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเดินทาง แต่ในบางประเทศ ระดับความเสี่ยงนั้นสูงมากจนประกันเดินทางอาจให้ความคุ้มครองที่ไม่เพียงพอ

ผู้เดินทางที่จะต้องตระหนักถึงประเทศที่ถือว่ามีความเสี่ยงสูงและมักจะไม่ครอบคลุมในกรมธรรม์ประกันภัยการเดินทางส่วนใหญ่ ประเทศดังกล่าว ได้แก่ คิวบา อิหร่าน เกาหลีเหนือ ซูดาน และซีเรีย ด้วยเหตุนี้ ผู้เดินทางจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องหาข้อมูลและว่าประกันการเดินทางที่พวกเขากำลังพิจารณานั้นคุ้มครองประเทศที่กำลังไปหรือไม่

ในกรณีที่คุณวางแผนไปเที่ยวประเทศที่คนนิยมเดินทางไป เช่น ญี่ปุ่น เกาหลี สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ฝรั่งเศส เยอรมนี สวีเดน จีน ออสเตรเลีย หรือแคนาดา ก็ไม่จำเป็นต้องกังวลในเรื่องนี้

วิธีทำประกันการเดินทาง

การทำประกันภัยการเดินทางเป็นขั้นตอนที่ไม่ซับซ้อนและไม่ต้องมีการตรวจสุขภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับประกันการเดินทางออนไลน์ ผู้ถือกรมธรรม์จำเป็นต้องทำตามขั้นตอนเพียงไม่กี่ขั้นตอนเท่านั้น:

 • กรอกข้อมูลส่วนตัวของผู้ทำประกัน
 • กรอกข้อมูลของการเดินทาง (สถานที่ปลายทาง หรือประเทศที่กำลังจะไป วันและระยะเวลาการเดินทาง)
 • จำนวนคนที่เดินทาง (ในกรณีที่เดินทางไปหลายคนแล้วทำกรมธรรม์เดียว)
 • กรอกข้อมูลการชำระเงินและจ่ายเงินค่าประกันการเดินทาง

ประโยชน์ของประกันการเดินทางต่างประเทศ

1.สุขภาพ (เจ็บป่วยขณะเดินทางในต่างประเทศ)

เมื่อเดินทางไปต่างประเทศ อาจเกิดเหตุเจ็บป่วยที่ไม่คาดคิดขึ้นได้ อย่างไรก็ตาม คุณวางใจได้ว่าจะไม่ต้องกังวลเรื่องค่ารักษาหากคุณมีแผนประกันการเดินทางที่เหมาะสม ดังนั้นการพิจารณาอย่างรอบคอบและเลือกแผนประกันที่ให้ความคุ้มครองที่ดีที่สุดสำหรับความต้องการของคุณเป็นสิ่งสำคัญ เช่น 

 • คุ้มครองค่าใช้จ่ายในกรณีเจ็บป่วย หรือรักษาพยาบาลฉุกเฉินในต่างประเทศ 
 • ดูแลการเคลื่อนย้าย และส่งกลับประเทศเพื่อรักษาพยาบาล
 • ค่ารักษาพยาบาลการเจ็บป่วยด้วยโรคโควิด-19 ในต่างประเทศ

2. ทรัพย์สิน สัมภาระหาย 

ประกันการเดินทางสามารถช่วยบรรเทาได้ด้วยการครอบคลุมค่าใช้จ่ายของกระเป๋าเดินทางที่สูญหายหรือเสียหาย ซึ่งรวมถึงเหตุการณ์ต่างๆ เช่น การจัดการสัมภาระที่ไม่ถูกต้องระหว่างการขนส่งหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นระหว่างเที่ยวบิน เป็นต้น

3. จ่ายเบี้ยน้อย แต่คุ้มครองได้มาก

ประกันการเดินทางเป็นตัวเลือกที่คุ้มค่ากว่าเมื่อเทียบกับประกันประเภทอื่นที่มีราคาหลายร้อยเท่านั้นเอง ส่วนในเรื่องความคุ้มครองที่ครอบคลุมและสามารถซื้อเป็นรายเที่ยวหรือรายปีได้ ซึ่งเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่เดินทางบ่อย ตัวเลือกรายปีอาจมีราคาสูงกว่า แต่ให้ความอุ่นใจและถือเป็นการลงทุนที่คุ้มค่า

4. ประกอบการขอวีซ่าเข้าประเทศ

ก่อนออกเดินทาง สิ่งสำคัญคือต้องหาข้อมูลว่าประเทศใดต้องการประกันการเดินทางและต้องตรงตามเงื่อนไขใดบ้างจึงจะได้รับประกันเดินทาง การไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านี้อาจส่งผลให้ถูกปฏิเสธวีซ่า ขอแนะนำให้เลือกแบบประกันที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมทุกความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น 

5. ความอุ่นใจที่ไม่ควรละเลย

ประกันเดินทางเปรียบเหมือนบัดดี้ที่ดีที่สุดที่จะช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆ พร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง หากมีปัญหาใด เพียงติดต่อในกรณีฉุกเฉิน ซึ่งจะประสานงานอย่างรวดเร็วและแน่นอนว่าทริปสามารถดำเนินต่อไปได้อย่างสบายใจ

ประกันการเดินทาง ควรทำหรือไม่?

หากสงสัยว่าจะซื้อประกันภัยการเดินทางเมื่อเดินทางไปต่างประเทศหรือไม่ คำตอบคือ “ใช่” ราคาาการซื้อประกันการเดินทางนั้นถือว่าคุ้มค่ามากเมื่อเทียบกับความคุ้มครองที่จะได้รับ ทำให้เป็นการลงทุนที่เหมาะสมและจำเป็นสำหรับนักเดินทางทุกคน


ขอบคุณข้อมูล : www.insurethink.com , www.tqm.co.th

——————— Ford RMA ยินดีให้บริการ ———————

ติดต่อรับรถเข้าศูนย์บริการ : 02-407-0999
ID Line : @fordrma.th
Link LINE : https://lin.ee/mmPcYDU
ฟอร์ดกัลปพฤกษ์ : 02-416-1555
ฟอร์ดพระราม4 : 02-713-6000
ฟอร์ดราชพฤกษ์ พระราม5 : 02-432-6599
ฟอร์ด หัวหมาก : 085-661-2488
Google Map ฟอร์ดกัลปพฤกษ์ : https://g.page/FordKalpapruek?share
Google Map ฟอร์ดอาร์เอ็มเอ สาขาพระราม 4 : https://g.page/FordRama4RMA?share
Google Map ฟอร์ดราชพฤกษ์ พระราม5 : https://g.page/fordrama5?share
Facebook : https://www.facebook.com/Cityfordrma/
Website : https://www.fordrma.com/

ลงทะเบียนรับส่วนลด

0
  ตะกร้าสินค้า
  ตะกร้าสินค้าว่างเปล่ากลับสู่ร้านค้า
  Chat with us!
  Instagram